Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsplein Info/debat TaKzaal

maandag 30 januari 2023

19:30 - 21:00
Locatie

SH TaKzaal

Voorzitter
Patrick Pelman / Griffier: Marijn Seuters
Toelichting

U kunt de raad toespreken of uw inbreng (vooraf) per e-mail sturen. Aanmelden voor het inspreken kan tot maandag 30 januari 10.00 uur. De vergadering meekijken is tevens digitaal mogelijk via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1.a
  Opening en mededelingen - 19:30
 2. 1.b
  Vaststelling agenda - 19:30
 3. 2

  Het Willemskwartier vormt de westelijke rand van de Spoorzone en fungeert daarmee als belangrijke overgangszone tussen Spoorzone en de Veerallee. De ambitie is om tussen de IJssel en de binnenstad, op de rand van de Spoorzone en Veerallee een toekomstbestendige, inclusieve en duurzame leefomgeving aan de Willemsvaart te ontwikkelen. Willemskwartier omvat een programma van circa 900 tot 1.100 woningen en zo’n 20.000 m2 aan voorzieningen.
  De kaders voor de toekomst van de Spoorzone zijn samen met de stad tot stand gekomen en opgeschreven in een Ontwikkelkader Spoorzone, welke in het najaar van 2020 is vastgesteld door de gemeenteraad. De Nota van Uitgangspunten Willemskwartier vormt samen met het Ontwikkelkader Spoorzone de gebiedsvisie voor het deelgebied Willemskwartier.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om de Nota van Uitgangspunten Willemskwartier vast te stellen als ruimtelijk- en programmatisch kader.
  Voor technische en feitelijke vragen: Anton Westenberg (A.Westenberg@zwolle.nl / 06 49 05 68 70)

 4. 3
  Sluiting - 21:00