Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsplein Info/debat TaKzaal

maandag 11 december 2023

19:30 - 22:30
Locatie

SH TaKzaal

Voorzitter
Klariska ten Napel en Regien Courtz / Griffier: Mara Zweers
Toelichting

U kunt de raad toespreken of uw inbreng (vooraf) per e-mail sturen. Aanmelden voor het inspreken kan tot maandag 11 december tot 10.00 uur (raadsgriffie@zwolle.nl). De vergadering meekijken is tevens digitaal mogelijk via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen - 19:30
 2. 2

  Kunnen lezen, schrijven, rekenen en op de computer werken zijn belangrijke middelen om zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren en mee te doen in de samenleving. Gemeente Zwolle vindt het dan ook van belang om deze basisvaardigheden van inwoners te vergroten en te versterken. Dat draagt bij aan een inclusievere samenleving en maakt het leven van inwoners kansrijker. Om hierop in te zetten is de beleidsnota Basisvaardigheden 2023-2026 opgesteld. Waarbij het doel is om laaggeletterdheid onderdeel te maken van een samenhangende aanpak en dus ook
  beleidsterreinen zoals werk en inkomen, financiën, armoede, gezondheid, onderwijskansenbeleid en jongeren te betrekken. Basisvaardigheden zijn immers van belang op veel verschillende leefgebieden van mensen. Zo voelen mensen zich vaak gezonder, zelfstandiger en zelfverzekerder als hun basisvaardigheden vergroot zijn.
  De gemeenteraad wordt voorgesteld de beleidsnota Basisvaardigheden vast te stellen. Na vaststelling door de raad wordt begin 2024 een uitvoeringsplan opgesteld.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Monitoren effecten taalmeter (basisvaardigheden)
 3. 3
  Pauze - 21:00
 4. 4

  Voor het themadebat worden verschillende informatieve nota’s binnen dit thema geagendeerd. Hiermee wordt beoogd de mogelijkheden voor debat over informatienota’s op meer strategisch, kaderstellend niveau, te verruimen. Een themadebat staat in het teken van standpuntverkondiging, maar geeft ook de mogelijkheid voor het stellen van strategische en beleidsinhoudelijke vragen aan het college en voor het aankondigen en bespreken van moties. Raadsleden kunnen tijdens een themadebat op alle geagendeerde nota’s ingaan.
  De spreektijd per fractie is 4 minuten.
  Technische/feitelijke vragen dienen voorafgaand aan het themadebat gesteld worden aan de ambtelijk informant. Contactgegevens zijn te vinden in de verschillende nota’s.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Informatienota huisvesting jongeren
 5. 5
  Sluiting - 22:30