Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsplein Info/debat TaKzaal

maandag 6 februari 2023

19:30 - 21:30
Locatie

SH TaKzaal

Voorzitter
Wietse de Boer / Griffier: Mara Zweers
Toelichting

U kunt de raad toespreken of uw inbreng (vooraf) per e-mail sturen. Aanmelden voor het inspreken kan tot maandag 6 februari 10.00 uur (raadsgriffie@zwolle.nl). De vergadering meekijken is tevens digitaal mogelijk via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1.a

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Veiligheid in plan regionale meerjarenvisie maatschappelijke opvang
 2. 1.b
  Vaststelling agenda - 19:30
 3. 2

  Voor het themadebat Sociaal Domein op 6 februari staan de volgende informatienota’s geagendeerd:
  a) Impact nieuwe tarieven jeugdhulp 2023 (overgedragen 3 november jl.)
  Technische en/of feitelijke vragen: Ronald Buitenhuis (2679 / R.Buitenhuis@zwolle.nl)
  b) Hervormingsagenda Sociaal Domein Integrale gezinsaanpak (overgedragen 15 december jl.)
  Technische en/of feitelijke vragen: S.A.P. Bruns en M.S. Ganzeboom (4057 / S.Bruns@zwolle.nl)
  c) Additionele energietoeslag €500,- (overgedragen 22 december jl.)
  Technische en/of feitelijke vragen: Eva Molendijk (2824 / E.Molendijk@zwolle.nl)
  d) Bestuursovereenkomst en beheerplan tijdelijke regionale opvanglocatie Meeuwenlaan (overgedragen 22 december jl.)
  Technische en/of feitelijke vragen: B. van der Meer (2359 / B.van.der.Meer@zwolle.nl)
  e) Convenant Regionale samenwerking beschermd wonen en maatschappelijke opvang 2023 (overgedragen 22 december jl.)
  Technische en/of feitelijke vragen: W. Jetten (w.jetten@zwolle.nl)
  f) Evaluatie Domus Burgemeester van Walsumlaan (overgedragen 22 december jl.)
  Technische en/of feitelijke vragen: I. Derkse (06 216 013 61 / i.derkse@zwolle.nl)
  g) Beantwoording art. 45 vragen GroenLinks - Zorgen grote stijging dakloze jongeren (overgedragen 12 januari jl.)
  Technische en/of feitelijke vragen: L. Visser (2845 / L.Visser@zwolle.nl)
  h) Beantwoording art. 45 vragen ChristenUnie - meer mensen op straat (overgedragen 12 januari jl.)
  Technische en/of feitelijke vragen: L. Visser (2845 / L.Visser@zwolle.nl)
  i) Voorgestelde wijze van afdoening motie inzet energiecompensatie t.b.v. kwetsbare huishoudens (overgedragen 19 januari jl.)
  Technische en/of feitelijke vragen: Huub Lubbers (3192 / HGJ.Lubbers@zwolle.nl)
  j) Beantwoording art. 45 vragen ChristenUnie en CDA – Blokverwarming in verband met prijsplafond (overgedragen 19 januari jl.)
  Technische en/of feitelijke vragen: Huub Lubbers (3192 / HGJ.Lubbers@zwolle.nl)


  Bij aanvang van deze raadsperiode heeft de gemeenteraad een aantal veranderingen doorgevoerd rondom de werkwijze van de raad. Hierbij is onder andere de nieuwe vorm van het ‘themadebat’ geïntroduceerd. Voor een themadebat worden verschillende informatieve nota’s binnen hetzelfde thema geagendeerd. Hiermee wordt beoogd de mogelijkheden voor debat over informatienota’s op meer strategisch, kaderstellend niveau, te verruimen.
  Een themadebat staat in het teken van standpuntverkondiging, maar geeft ook de mogelijkheid voor het stellen van strategische en beleidsinhoudelijke vragen aan het college en voor het aankondigen en bespreken van moties. Raadsleden kunnen tijdens een themadebat op alle geagendeerde nota’s ingaan.
  De spreektijd per fractie is 6 minuten.
  Technische/feitelijke vragen dienen voorafgaand aan het themadebat gesteld worden aan de ambtelijk informant.

 4. 2.b

 5. 2.c

  Wij stellen u voor kennis te nemen van:
  de wijze waarop we uitvoering geven aan de additionele energietoeslag van €500 3de tranche binnen
  de gemeente Zwolle

 6. 2.g

 7. 2.h

 8. 3
  Sluiting - 21:30