Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Openbare besluitenlijst College

dinsdag 19 maart 2024

09:00 - 17:00
Locatie

SH B&Wkamer

Voorzitter
Peter Snijders

Agendapunten

 1. Voorgesteld besluit

  Het college wordt voorgesteld te besluiten:
  1. Tot het aanwijzen van Mike Stam als Woo-contactpersoon zoals bedoeld in artikel 4.7 van de Wet open overheid en de juridisch adviseurs uit team Juridisch Advies als zijn achtervang.


  De burgemeester wordt voorgesteld te besluiten:
  1. Tot het aanwijzen van Mike Stam als Woo-contactpersoon zoals bedoeld in artikel 4.7 van de Wet open overheid en de juridisch adviseurs uit team Juridisch Advies als zijn achtervang.


  Conform

 2. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  1. Dat de gemeente Zwolle per 1 januari 2024 met terugwerkende kracht aangepaste indexering invoert voor de tarieven van Thuisondersteuning, Dagbesteding arbeidsmatige leeftijd en Kortdurend verblijf.
  2. Dat de aangepaste indexering conform het onderzoeksresultaat van Thuisondersteuning, Dagbesteding arbeidsmatige leeftijd en Kortdurend verblijf is.
  3. De aangepaste tarieven die in het bijgevoegde Financieel Besluit 2024 - Wmo voorzieningen staan vermeld, vast te stellen.


  Conform

 3. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  1. Een nieuwe achtervangovereenkomst aan te gaan, zoals opgenomen in bijlage 3, tussen de gemeente en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW), met ingang van 1 mei 2024, waarbij:

  1. De nieuwe achtervangovereenkomst alle voorgaande overeenkomsten vervangt;
  2. De nieuwe overeenkomst verbeteringen bevat ten opzichte van de overeenkomst van voor 1 augustus 2021;
  3. Een beperkt aantal aanvullende wijzigingen zijn doorgevoerd ten opzichte van de overeenkomst die van toepassing is sinds 1 augustus 2021;
  4. De verdeelsleutel voor het achtervangrisico niet gewijzigd wordt.

  2. De rechtsgeldig ondertekende achtervangovereenkomst te verzenden naar het WSW.


  De burgemeester besluit Wethouder De Jong, als portefeuillehouder Wonen, te machtigen voor de ondertekening van de nieuwe achtervangovereenkomst.


  Gewijzigd akkoord

 4. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  De subsidieplafonds voor aanvragen op grond van artikel 6 van de Subsidieregeling monumenten Zwolle 2024 gewijzigd vast te stellen, conform bijlage.


  Conform