Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Openbare besluitenlijst College

dinsdag 9 januari 2024

09:00 - 17:00
Locatie

SH B&Wkamer

Voorzitter
Peter Snijders

Agendapunten

 1. Voorgesteld besluit

  Het college wordt voorgesteld te besluiten om:

  1. Akkoord te gaan met deelname aan de LEADER-periode 2023 - 2027 op basis van de Lokale Ontwikkelstrategie vannoord-Overijssel.
  2. Het mandaat voor besluitvorming over cofinanciering van de ingediende projecten bij de Lokale Actie Groep (LAG) neer te leggen.

  Conform

 2. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:

  1. Dat het voornemens is - na instemming van de gemeenteraad met de nog te wijzigen Subsidieverordening Gecertificeerde Instellingen Regio IJsselland - de tarieven voor de gecertificeerde instellingen per 2024 vast te stellen zoals opgenomen in de bijgevoegde tarievenbladen.


  Conform

 3. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  1. om de loop van Westfalenstraat – vast te stellen;
  2. om de loop van Trierstraat – vast te stellen;
  3. de loop van de genoemde straten nader vast te stellen volgens bijgevoegde tekeningen.


  Conform