Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Openbare besluitenlijst College

dinsdag 6 februari 2024

09:00 - 17:00
Locatie

SH B&Wkamer

Voorzitter
Peter Snijders

Agendapunten

 1. Voorgesteld besluit

  Het college wordt voorgesteld te besluiten om:

  1. De facultatieve taken door de Omgevingsdienst IJsselland uit te laten voeren en hiervoor bijgaande dienstverleningsovereenkomsten aan te gaan met de Omgevingsdienst IJsselland.  De burgemeester wordt voorgesteld te besluiten om:

  1. Wethouder Spaans volmacht te verlenen voor het ondertekenen van bijgaande dienstverleningsovereenkomsten Omgevingstafel IJsselland, Beheertaken IJVI en Energielabels.


  Gewijzigd akkoord

 2. Voorgesteld besluit

  Het college wordt voorgesteld te besluiten om:

  1. Aan de raad voor te stellen om aan het Commissariaat voor de Media met “nee” te adviseren over de representativiteit van het PBO van de lokale omroep RTV Focus.
  2. Op grond van artikel 87 juncto artikel 88 van de Gemeentewet juncto artikel 5.1 lid 2 sub e van de Wet open overheid, met een beroep op de eerbiediging van het belang van de persoonlijke levenssfeer van de voorgestelde PBO-leden, geheimhouding op te leggen ten aanzien van de bijlage bij deze beslisnota. Deze geheimhouding op te leggen voor onbepaalde tijd.


  Conform

 3. Voorgesteld besluit

  Het college wordt voorgesteld te besluiten om:

  1. In te stemmen met bijgaande raadsvoorstel over het vaststellen van een nieuwe regionale verordening binnen de participatiewet over re-integratie in Zwolle.
  2. Het advies van de participatieraad te antwoorden conform bijgaand concept

  Gewijzigd akkoord