Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Openbare besluitenlijst College

dinsdag 2 april 2024

09:00 - 17:00
Locatie

SH B&Wkamer

Voorzitter
Peter Snijders

Agendapunten

 1. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  1. In het hoofdstembureau van Kieskring 4 (Zwolle) voor de verkiezing Europees Parlement 2024 te benoemen:

  • als voorzitter: de heer P.H. Snijders
  • als lid en tevens plaatsvervangend voorzitter: de heer S.J.C. Cnossen.
  • als lid: de heer E.W.K. Meurs, de heer M.A.R. van Harten en de heer O.J.T.M. Looijestijn.
  • als plaatsvervangend lid: de heer G.J.L. Reijgersberg, de heer M. Drost en mevrouw A. Huisman-Dinkelberg.
   2. Mandaat te verlenen aan de algemeen directeur / afdelingshoofd ZWIZ / adviseurs ZWIZ voor het benoemen van de voorzitter, plaatsvervangend voorzitter, leden en ondersteuners van het gemeentelijk stembureau.
   3. Voor het tellen van de in Zwolle uitgebrachte stemmen van de verkiezing Europees Parlement 2024 te kiezen voor ‘centraal stemmen tellen’.
   4. Wijkcentrum Het Anker, Voorsterweg 36, aan te wijzen als locatie waar op vrijdag 7 juni 2024 de centrale stemopneming van het gemeentelijk stembureau plaatsvindt en die stemopneming te laten beginnen om 9.00 uur.

  Conform

 2. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  1. Deelname aan de City deal Slim Maatwerk niet te verlengen.


  Conform

 3. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:

  1. de bevoegdheid om partnerschap protocollen aan te gaan te laten mandateren aan de directeur Bedrijfsvoering


  De burgemeester besluit:

  1. volmacht te verlenen aan de directeur Bedrijfsvoering om de partnerschap protocollen te ondertekenen

  Confom

 4. Voorgesteld besluit

  Het college besluit kennis te nemen van:
  Windesheim heeft een Dorpsplan opgesteld om voor het dorp zelf richtinggevende uitspraken te doen over de (toekomstige) leefbaarheid van het dorp en de omgeving. In een antwoord aan Plaatselijk Belang geeft het college aan dat het plan inmiddels (breed) ambtelijk gedeeld is en dat voor een aantal aandachtpunten die Plaatselijk Belang noemt de gemeente waar mogelijk mee blijft denken en samenwerken rondom kansen en oplossingen.


  Conform