Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Evenement

Strategisch raadsgesprek

maandag 20 maart 2023

19:30 - 22:00
Locatie

Panoramazaal

Voorzitter
Peter Snijders
Toelichting

Strategische sessie

Agendapunten

  1. Eén van de ambities die de raad zichzelf heeft gesteld tijdens de raadsretraite in september 2022 is het periodiek beleggen van strategische sessies. De bedoeling daarbij is om in gezamenlijkheid de ontwikkeling van de stad op een meer strategisch niveau te beschouwen, los van de agenda’s op de reguliere Raadspleinen. Tot dusver heeft er nog geen strategische sessie plaatsgevonden. Dit strategische raadsgesprek is daarmee dus de eerste strategische sessie van deze raad.


    Een aantal lijnen komt in deze sessie samen. De agendacommissie heeft onlangs het college gevraagd zicht te bieden op belangrijke thema’s - tijdens de retraite geduid als ‘A-onderwerpen’ - die binnen afzienbare tijd besluitvorming of bemoeienis van het gemeentebestuur vragen. Daarnaast start eind maart de ambtelijke voorbereiding op de jaarlijkse perspectiefnota, die eind juni in de raad wordt behandeld. Het gezamenlijk aanbrengen van focus binnen wat voorligt, kan ook in dit kader behulpzaam zijn, waarbij de raad eventueel via moties in de eerstvolgende besluitronde dit proces nog aan de voorzijde mee richting kan geven. Alle aanleiding, kortom, voor een strategische sessie.


    Het programma voor dit strategische raadsgesprek en een achtergrondnotitie van het college over de onderwerpen die naar mening van het college in de PPN aandacht verdienen zijn bijgevoegd.