Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Openbare besluitenlijst College

dinsdag 1 juni 2021

09:00 - 17:00
Locatie

SH B&Wkamer

Voorzitter
Peter Snijders

Agendapunten

 1. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  1 De digitale strategie met de speerpunten vast te stellen
  2 Opdracht te geven voor de uitwerking van de vier speerpunten
  3 In te stemmen om de stukken ter kennisname door te sturen naar de raad:
  3.1 Digitale strategie
  3.2 Informatienota voor de raad


  Conform

 2. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  1. het fraudebeleid vast te stellen
  2. het fraudebeleid te bespreken in de auditcommissie
  3. de directie te verzoeken de implementatie ter hand te nemen


  Conform

 3. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  1. Kennis te nemen van de nalevingsverordening, uitvoeringsplan Integrale Handhaving SD, advies Participatieraad, de beantwoording van het advies van de Participatieraad en de concept beslisnota aan de raad
  2. Akkoord te gaan met het uitvoeringsplan
  3. Akkoord te gaan met de beslisnota aan de raad voor de nalevingsverordening


  Conform, gewijzigde beslisnota raad