Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Openbare besluitenlijst College

dinsdag 2 februari 2021

09:00 - 17:00
Locatie

SH B&Wkamer

Voorzitter
Peter Snijders

Agendapunten

  1. Voorgesteld besluit

    Uitbreiding van het plangebied Hessenpoort voor grootschalige bedrijvigheid als zacht plan op te laten nemen in de Regionale Programmering Bedrijventerreinen West-Overijssel en hiervoor akkoord te vragen aan het bestuurlijk overleg op 11 februari ‘21.

  2. Voorgesteld besluit

    Het college besluit:
    1 Kennis te nemen van de resultaten van de zelfevaluatie BRP en RNI en deze aan te bieden aan de persoonsgegevens en aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
    (BZK).