Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Openbare besluitenlijst College

dinsdag 31 augustus 2021

09:00 - 17:00
Locatie

SH B&Wkamer

Voorzitter
Peter Snijders

Agendapunten

  1. Voorgesteld besluit

    1. Instemmen met kwijtschelding van schulden van gedupeerde ouders binnen de Toeslagenaffaire in het kader van de Participatiewet/IOAW/IOAZ n.a.v. oproep van het Rijk
    2. De kwijtgescholden vorderingen declareren bij het Rijk overeenkomstig de gemaakte afspraken tussen de VNG en het Rijk.

    Conform, een informatienota voor de raad wordt voorbereid