Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Openbare besluitenlijst College

dinsdag 2 november 2021

09:00 - 17:00
Locatie

SH B&Wkamer

Voorzitter
Peter Snijders

Agendapunten

 1. Voorgesteld besluit

  1. Éénmalig een extra mantelzorgcompliment van €25,- te verstrekken bovenop het reguliere bedrag van €75,-;
  2. Dekking voor het extra mantelzorgcompliment beschikbaar te stellen vanuit het “Sociaal herstelplan na(ast) corona”;
  3. De gemeenteraad via de bijgevoegde informatienota te informeren.

  Conform, gewijzigde informatienota

 2. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  1 in te stemmen met de beantwoording van de vooroverlegreacties, zoals die in hoofdstuk 5.2.2 van de toelichting van het bijgevoegde ontwerp uitwerkingsplan Westenholte Stins, Stinsweg staan;
  2 in te stemmen met het ontwerp uitwerkingsplan Westenholte Stins, Stinsweg;
  3 het ontwerp uitwerkingsplan Westenholte Stins, Stinsweg ter inzage te leggen zoals bepaald in artikel 3.9a, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening;
  4 het ontwerpbesluit voor het toestaan van hogere grenswaarden ter inzage te leggen.


  Conform

 3. Voorgesteld besluit

  Conform, gewijzigde beslisnota raad