Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Openbare besluitenlijst College

donderdag 1 juli 2021

09:00 - 17:00
Locatie

SH B&Wkamer

Voorzitter
Peter Snijders

Agendapunten

 1. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  1 De Erfgoedprijs Zwolle-Kampen 2021 toe te kennen aan de eigenaar van Zunnebeltweg 7
  vanwege het met respect voor de historische boerderij transformeren van de boerderij naar
  woningen.


  De burgemeester besluit:
  1. Wethouder Schuttenbeld te machtigen om de Erfgoedprijs uit te reiken.


  Conform

 2. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  1 Kennis te nemen en in te stemmen met het Convenant implementatie Wet wijziging woonplaatsbeginsel.


  De burgemeester besluit:
  2 Wethouder Van Willigen te machtigen het Convenant implementatie Wet wijziging woonplaatsbeginsel namens de gemeente Zwolle te ondertekenen.

 3. Voorgesteld besluit

  de burgemeester namens het college te laten beslissen om bij uitzonderlijke
  ondermijningscasuïstiek af te wijken van de geheimhoudingsbeperkingen op grond van de
  AVG of sectorale wetgeving.


  Conform

 4. Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van de voortgang van de uitvoering van de Gebiedsovereenkomst duurzame opwekking van energie in Tolhuislanden;
  2. In te stemmen met het verlengen van de looptijd van de Gebiedsovereenkomst duurzame opwekking an energie in Tolhuislanden met 12 maanden.

 5. Voorgesteld besluit

  1 Akkoord te gaan met het vaststellen van bijgevoegd kompas als inspiratie en richting bij het ontwikkelen van plannen in de stad en beleid van de gemeente binnen de domeinen Wonen, Werken en Vrije Tijd met als uitgangspunt:

  • de experimentele, creatieve en ondernemende hanzestad (het Zwolse ECO-systeem)
  • om zo bij te dragen aan de ambitie van de regio als vierde economische topregio
  • met als doel brede welvaart en kwaliteit van leven te vergroten voor de stad en de regio.
  • 2 Akkoord te gaan met het versturen van bijgevoegde informatienota naar de Raad.

  Conform, gewijzigde informatienota raad