Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Openbare besluitenlijst College

dinsdag 23 maart 2021

09:00 - 17:00
Locatie

SH B&Wkamer

Voorzitter
Peter Snijders

Agendapunten

 1. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  1 De volgende functies aan te merken als functies waarvoor openbaarmaking van
  nevenwerkzaamheden is vereist in de zin van artikel 5 van de Ambtenarenwet 2017:
   de functie van gemeentesecretaris /algemeen directeur en
   de functie van MTZ-lid.
  2 Dat openbaarmaking geschiedt door publicatie op de website van de gemeente (www.zwolle.nl)
  onder vermelding van de volgende gegevens:
   de hoofdfunctie met naam en eventueel foto
   de nevenwerkzaamheden en de organisaties waarvoor deze worden verricht
   de ingangsdatum van de nevenwerkzaamheden
   of het betaalde of onbetaalde werkzaamheden zijn
   (indien van toepassing) de beperkingen/voorwaarden die aan de nevenfunctie zijn gesteld.


  Conform

 2. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  1 In te stemmen met de informatienota aan de Raad over criteria/uitgangspunten strategische
  investeringsagenda.


  conform

 3. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  1 Het voornemen te hebben om een intentieovereenkomst met de initiatiefnemer van het voedselbos aan te gaan.
  2 In te stemmen met de informatienota aan de raad.


  Conform

 4. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  1 het wijzigingsplan Buitengebied, Wijheseweg 26, 28 en 30 ongewijzigd vast te stellen;
  2 de verbeelding van het wijzigingsplan Buitengebied, Wijheseweg 26, 28 en 30 vast te stellen in elektronische vorm, als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0193.BP20008-0004 met de bijbehorende regels met bijlagen en de bijbehorende ondergrond, als vervat in het DGN-bestand NL.IMRO.0193.BP20008-0004 en de verbeelding van dit wijzigingsplan tevens vast te stellen in papieren vorm;
  3 geen exploitatieplan voor het wijzigingsplan Buitengebied, Wijheseweg 26, 28 en 30 vast te stellen.


  Conform