Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Openbare besluitenlijst College

dinsdag 26 januari 2021

09:00 - 17:00
Locatie

SH B&Wkamer

Voorzitter
Peter Snijders

Agendapunten

 1. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  1 Het functieprofiel voor de in 2021 te werven gemeentesecretaris vast te stellen.

 2. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  1. De visie op duurzame toegankelijkheid vast te stellen:
  ‘In aansluiting bij de digitale ambities van de gemeente Zwolle en haar bredere visie op informatievoorziening zet de gemeente Zwolle in op de duurzame toegankelijkheid van alle daarvoor in aanmerking komende vormen van informatie en creëert hiervoor de voorwaarden op beleidsmatig, organisatorisch en technisch gebied.’
  Daarbij de 6 geformuleerde uitgangspunten te onderschrijven: (zie toelichting en paragraaf 3.5)
  2. De samenwerking tussen de gemeente en HCO op het gebied van digitale duurzaamheid tijdelijke te stoppen. In de tussentijd onderzoeken we regionaal welke samenwerkingskansen er zijn.
  3. De geschetste implementatiestrategie (hoofdstuk 4) te ondersteunen en opdracht te geven tot:
  a. Het uitvoeren van een impactanalyse op de uitvoering van deze strategie in Q1 2021.
  b. Het opstellen van een concreet uitgewerkt uitvoeringsplan 2020-2030 in 2021.
  4. De financiële middelen die we wilden besteden aan het ontwikkelen van het e-depot van HCO te gebruiken voor het uitwerken van de impactanalyse en het uitvoeringsplan.