Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Openbare besluitenlijst College

dinsdag 5 januari 2021

09:00 - 17:00
Locatie

SH B&Wkamer

Voorzitter
Peter Snijders

Agendapunten

 1. Voorgesteld besluit

  Het college besluit kennis te nemen van:
  de ‘Kleurrapportage Monitor 2019-2020 Zwolle’ van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed.

 2. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  1. In te stemmen met het ondertekenen van de landelijke Uitvoeringsagenda Stadslogistiek
  De burgemeester besluit:
  1. Wethouder Dogger te machtigen de landelijke Uitvoeringsagenda Stadslogistiek te
  ondertekenen

 3. Voorgesteld besluit

  1 kennis te nemen van de vooroverlegreacties, zoals weergegeven in hoofdstuk 5.2
  van de toelichting van het bijgevoegde ontwerpbestemmingsplan Stadshagen II,
  Scholtensteeg (wellness);
  2 het ontwerpbestemmingsplan Stadshagen II, Scholtensteeg (wellness) vast te
  stellen;
  3 het ontwerpbestemmingsplan Stadshagen II, Scholtensteeg (wellness) ter inzage te
  leggen conform artikel 3.8, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening.

 4. Voorgesteld besluit

  besluit het Treasuryjaarplan 2020 vast te stellen

 5. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  1. tot en met 31 december 2021 geen nieuwe jeugdhulpaanbieders te laten toetreden tot de raamovereenkomst Jeugdhulp 2021.
  2. het Segment Midden per 1 mei 2021 uit te faseren.