Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Openbare besluitenlijst College

dinsdag 8 juni 2021

09:00 - 17:00
Locatie

SH B&Wkamer

Voorzitter
Peter Snijders

Agendapunten

 1. Voorgesteld besluit

  Het college besluit tot vaststelling van het "Aanwijzingsbesluit medewerkers parkeerbelastingen".


  Conform

 2. .

  Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  Mevrouw T. Slaterus te benoemen tot lid van de Commissie Cultuur en Kwaliteit, voor een periode van vier jaar.


  Conform

 3. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:

  1. Beleidsregel toelichting op procedure aanvragen Wmo voorziening bij verordening maatschappelijke ondersteuning deel 0 in te trekken per 1 oktober 2021;
  2. Beoordelingskader Persoonsgebonden Budget thuisondersteuning en beschermd wonen en dagbesteding- perspectief (beleidsregels) bij Verordening maatschappelijke ondersteuning DEEL 4 in te trekken per 1 oktober 2021;
  3. Bijlage PGB vergoedingenlijst in te trekken per 1 oktober 2021;
  4. Financieel besluit 2021 Wmo voorzieningen in te trekken per 1 oktober 2021;
  5. De beleidsregel Deel 5 Wmo maatwerkvoorziening dagbesteding Perspectief vast te stellen;
  6. Beleidsregel toelichting op procedure aanvragen Wmo voorziening bij verordening maatschappelijke ondersteuning deel 0 vast te stellen;
  7. Beoordelingskader Persoonsgebonden Budget thuisondersteuning en beschermd wonen en dagbesteding- perspectief (beleidsregels) bij Verordening maatschappelijke ondersteuning DEEL 4 vast te stellen;
  8. Persoonsgebonden budget (pgb-)vergoedingenlijst Wmo 2021 vast te stellen;
  9. Het financieel besluit 2021 Wmo voorzieningen vast te stellen.

  Conform

 4. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:

  1. kennis te nemen van de instemmende vooroverlegreacties, zoals weergegeven in hoofdstuk 5.2.2 van de toelichting van het bijgevoegde ontwerpbestemmingsplan, Buitengebied, Berkummerbroekweg 24 /26;
  2. het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Berkummerbroekweg 24 /26 vast te stellen;
  3. het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Berkummerbroekweg 24 /26 ter inzage te leggen conform artikel 3.8, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening.

  Conform

 5. Voorgesteld besluit

  Het college besluit op grond van art. 26 lid 1 van de verordening gemeentelijke begraafplaatsen Zwolle 2014 af te wijken van het gestelde in art. 25 lid 1 van het uitvoeringsbesluitbegraafplaats Kranenburg en  Meppelerstraatweg om een vergunning te verlenen voor het plaatsen van een gedenkteken op het algemene graf 2L/E/0021 op de begraafplaats Meppelerstraatweg voor de heer D. Lako.


  Conform

 6. Voorgesteld besluit

  Het college besluit kennis te nemen van het sociaal jaarverslag 2020.


  Gewijzigd akkoord