Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Openbare besluitenlijst College

dinsdag 21 september 2021

09:00 - 17:00
Locatie

SH B&Wkamer

Voorzitter
Peter Snijders

Agendapunten

 1. Voorgesteld besluit

  Wij stellen u voor kennis te nemen van:
  dat we onze inwoners waarvan binnenkort hun TONK regeling en/of TOZO-5 regeling afloopt, actief gaan benaderen om hen een nazorggesprek aan te bieden. Een gesprek waarbij we actief meedenken over de mogelijkheden voor (financiële) steun voor degene die verwachten na 1 oktober nog (financieel) moeilijkheden te hebben, veroorzaakt door corona gerelateerde zaken.


  Confrom

 2. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  1 in te stemmen met bijgevoegde beslisnota voor de raad;
  2 op grond van artikel 25 Gemeentewet met een beroep op artikel 10, lid 2 sub b en g van de Wet Openbaarheid van Bestuur, tot het moment van oplevering van de passerelle, geheimhouding op te leggen ten aanzien van bijlage 02.


  Conform

 3. Voorgesteld besluit

  De college wordt voorgesteld te besluiten om:
  1 In te stemmen met het bijgevoegde raadsvoorstel
  De burgemeester besluit:
  2. Wethouder Dogger te machtigen een brief met de geactualiseerde afspraken met Windesheim te ondertekenen.


  Conform

 4. Voorgesteld besluit

  1. Instemmen met de samenwerkingsovereenkomst 'Samen Doorstarten'
  2. Burgemeester P. Snijders de samenwerkingsovereenkomst 'Samen Doorstarten', zoals bijgevoegd in bijlage 1, namens gemeente Zwolle te ondertekenen


  Conform