Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Openbare besluitenlijst College

dinsdag 16 maart 2021

09:00 - 17:00

Locatie
SH B&Wkamer
Voorzitter
Peter Snijders

Agendapunten

Voorgesteld besluit

Het college besluit:
1 In te stemmen met het archiveren van Whatsapp-berichten
2 In te stemmen met het voorstel tot het verwerken van deze archiefbes

Conform

Voorgesteld besluit

Het college besluit kennis te nemen van:
1. De opgave om in eerste instantie binnen de kaders van het Beleidskader Commerciële Vrijetijdsvoorzieningen een locatie te faciliteren voor nieuwe Leisure functies, waarbij concrete locaties schaars worden door de groeiende stad.
2. Het versturen van bijgevoegde brief naar de initiatiefnemers van het beoogde kartcentrum op de locatie IJsselhallen ten behoeve van het uitspreken van support door de gemeente.

Conform

Voorgesteld besluit

1 Instemmen met de Woonagenda West Overijssel 2021-2025.
2 De burgemeester machtigt wethouder Ed Anker voor ondertekening van de afspraken.

Conform

Voorgesteld besluit

Het college besluit:
1 De verwerkersovereenkomst met ROVA vast te stellen.

De burgemeester besluit:
Wethouder Dogger te machtigen om de verwerkersovereenkomst met ROVA namens de gemeente Zwolle te ondertekenen.
De gemeente Zwolle heeft met ROVA een Dienstverleningsovereenkomst (DVO) gesloten voor de inzameling en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen en het beheer buitenruimte. In het verlengde van de DVO is een verwerkersovereenkomst gesloten waarin het beheer van de persoonsgegevens in is geregeld. Voor het aanpassen van de haal- en brengvoorzieningen (onderdeel van de doorontwikkeling van het Gemeentelijk Grondstoffenplan) is het noodzakelijk de verwerkersovereenkomst te actualiseren.

Conform