Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Openbare besluitenlijst College

dinsdag 22 juni 2021

09:00 - 17:00
Locatie

SH B&Wkamer

Voorzitter
Peter Snijders

Agendapunten

 1. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  om in te stemmen met bijgevoegde beslisnota voor de raad ‘Activiteitenregeling Schoon Zwolle’


  Conform

 2. Voorgesteld besluit

  Het college wordt gevraagd in te stemmen met het collegevoorstel, de informatienota voor de raad en de brief gericht aan Rijkswaterstaat.


  Conform

 3. Voorgesteld besluit

  Het college, respectievelijk de burgemeester, besluit:
  1 de beleidsregel Bibob-beleid 2021 gemeente Zwolle vast te stellen en de beleidsregel
  Bibob Gemeente Zwolle, 2005 in te trekken;
  2 de raad middels de informatienota te informeren.


  Conform, gewijzigde informatienota

 4. Voorgesteld besluit

  1. De GIBIT 2020 voorwaarden voor de inkoop van ICT -diensten en –producten van toepassing verklaren.
 5. Voorgesteld besluit

  Het college besluit kennis te nemen van: het besluit van het MTZ omtrent de pilot ’Openstelling Schepenenzaal’


  Conform

 6. Voorgesteld besluit

  instemmen met een pilot gesloten scootmobielpool
  instemmen met bijgevoegde raadsinformatienotitie


  Conform

 7. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  • De raad te informeren over het proces van de gemeente en Stichting Duurzaam Berkum, waarin naar aanleiding van de verkregen PAW-subsidie nauw wordt samengewerkt om te komen tot een plan van aanpak richting een aardgasvrij-ready Berkum
  • De raad kennis te laten nemen van de gevraagde actieve rol van de gemeenteraad in dit leerproces


  Conform

 8. Voorgesteld besluit

  In te stemmen met de verlengde beleidsregel 3 TONK Zwolle 2021 voor de periode van 1 juli 2021 tot en met 30 september 2021.


  Conform

 9. Voorgesteld besluit

  Wij stellen u voor kennis te nemen van:

  1. Het collegebesluit om in 2021 geen toplagen te vervangen van de kunstgrasvelden in Zwolle.