Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Openbare besluitenlijst College

dinsdag 14 september 2021

09:00 - 17:00
Locatie

SH B&Wkamer

Voorzitter
Peter Snijders

Agendapunten

 1. Voorgesteld besluit

  1.In 2022 over te gaan tot aanbesteding van 3 (afzonderlijke) concessies voor de levering, het beheer, het onderhoud en de reclame-exploitatie van:

  1. digitale billboards (8m2 reclame)
  2. abri’s en mupi’s (2m2 reclame).
  3. A0 – displays (1m2 reclame)
   2. in verband met het streven naar duurzaamheid in de hieruit voortvloeiende contracten op te nemen dat reclame voor fossiele producten moet worden teruggedrongen.
   3. in het gebied beschermd stadsgezicht (binnen de grachten) vanaf 1 april 2023 geen (commerciële) mupi’s en litfasszuilen meer toe te staan.
   4. in te stemmen met de inhoud van bijgevoegde informatienota voor de raad.
   De burgemeester besluit:
   • Op grond van artikel 171 lid 2 Gemeentewet de verantwoordelijk wethouder (René de Heer) te machtigen na aanbesteding de concessiecontracten te ondertekenen.

  Gewijzigd akkoord

 2. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  1. Als gemeente Zwolle positief te staan tegenover de inhoudelijke veranderingen in de Herberg zoals verwoord in de nota ‘Hervorming van de nachtopvang’.


  Conform

 3. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  1 De gemeente Zwolle bij de VNG aan te melden als SDG-gemeente.
  2 Tot het laten opstellen van een nader advies naar de mogelijkheden voor verdergaande
  implementatie van SDG’s in beleid en beleidsuitvoering van de gemeente Zwolle.
  3 De raad informeren middels bijgevoegde informatienota.


  Conform

 4. Voorgesteld besluit

  1 Een uitvraag te doen voor een tijdelijk concept stadsstrand 2022-2024 op het Rodetorenplein te Zwolle middels bijgaand document ‘Uitvraag tijdelijk concept uitvraag vervolg Stadsstrand Rodetorenplein.
  2 In het derde jaar van de looptijd van de overeenkomst Stadsstrand 2022-2024 Rodetorenplein een evaluatie uit te voeren.


  Conform