Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Openbare besluitenlijst College

dinsdag 26 oktober 2021

09:00 - 17:00
Locatie

SH B&Wkamer

Voorzitter
Peter Snijders

Agendapunten

 1. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  1 Kennisnemen van de evaluatie pilot Ambelt;
  2 Instemmen met bijgaande overeenkomst tussen gemeente Zwolle en Ambelt (met bijbehorend 'Fase 2 bijlage bij overeenkomst';
  3 Instemmen met bijgaande informatienota voor de raad.


  conform

 2. Voorgesteld besluit

  instemmen met de evenementenkalender voor 2022.


  Conform

 3. Voorgesteld besluit

  Steun uit te spreken voor investeringsvoorstel Datagedreven Ecosysteem en Smart City (DEMS) van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan het Nationaal Groeifonds.


  Conform

 4. Voorgesteld besluit

  1 kennis te nemen van de instemmende vooroverlegreactie, zoals weergegeven in hoofdstuk 5 van de toelichting van het bijgevoegde ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Hollewandsweg 30, 30A;
  2 in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Hollewandsweg 30,30A;
  3 het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Hollewandsweg 30, 30A ter inzage te leggen conform artikel 3.8, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening


  Conform