Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Openbare besluitenlijst College

dinsdag 9 februari 2021

09:00 - 17:00
Locatie

SH B&Wkamer

Voorzitter
Peter Snijders

Agendapunten

 1. Voorgesteld besluit

  1 De volgende personen te benoemen voor de aanbestedingscommissie:
  - R.P.H. IJsselsteijn
  - D. Majdandzic
  - M.B. Veldkamp
  - J.H.M. Brugge, allen medewerkers van de gemeente Zwolle,
  - H. Kerkdijk, omwonende,
  - T. Stahlie-Biersteker, medewerker Het Oversticht
  - F. van Leeuwen, medewerker van SSC-ONS treedt op als secretaris van de aanbestedingscommissie.

 2. Voorgesteld besluit

  Het college besluit kennis te nemen van:
  1. Tijdelijke plaatsing van het kunstwerk ‘Ode aan het varken’ in de binnenstad van Zwolle van 15 februari t/m 11 april in de binnenstad van Zwolle.

 3. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  1 Kennis te nemen van de procedure voor het plaatsen van afvalinzamelvoorzieningen middels
  aanwijsbesluiten;
  2 De beleidsregel locatiekeuze afvalinzamelvoorzieningen overeenkomstig bijlage 1 vast te stellen;
  3 De bevoegdheid tot het nemen van aanwijsbesluiten te mandateren overeenkomstig bijlage 2.

 4. Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de voordracht van de Raad van Toezicht van Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio en Stichting orthopedagogisch Centrum De Ambelt voor de benoeming van mevrouw J. Noordhuis als nieuw lid van de Raad van Toezicht en;
  2. deze voordracht ter instemming door te geleiden naar de raad van de gemeente Zwolle.