Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Openbare besluitenlijst College

dinsdag 12 januari 2021

09:00 - 17:00
Locatie

SH B&Wkamer

Voorzitter
Peter Snijders

Agendapunten

 1. Voorgesteld besluit

  1 Het Dagelijks Bestuur van GBLT verzoeken om mee te werken aan het onderzoek tot invoering van het “Zwols Belonen” via bijgevoegde brief.

 2. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  1 in te stemmen met de beantwoording van de vooroverlegreacties, zoals weergegeven in hoofdstuk 6.1 van de toelichting van het bijgevoegde ontwerpbestemmingsplan Diezerpoort, Billitonstraat;
  2 in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Diezerpoort, Billitonstraat;
  3 het ontwerpbestemmingsplan Diezerpoort, Billitonstraat ter inzage te leggen conform artikel 3.8, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening en gecoördineerd met de ontwerp omgevingsvergunning voor het bouwen van zes woningen Billitonstraat.

 3. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  1 voor de voorbereiding van het bestemmingsplan Vechtcorridor Noord, Hessenweg 19 geen milieueffectrapport op te stellen;
  2 dit besluit te publiceren en ter inzage te leggen conform artikel 7.19, lid 4 Wet milieubeheer en Algemene wet bestuursrecht;
  3 in te stemmen met de beantwoording van de vooroverlegreacties, zoals weergegeven in hoofdstuk 5.2.2 van de toelichting van het bijgevoegde ontwerpbestemmingsplan Vechtcorridor Noord, Hessenweg 19;
  4 in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Vechtcorridor Noord, Hessenweg 19;
  5 het ontwerpbestemmingsplan Vechtcorridor Noord, Hessenweg 19 ter inzage te leggen conform artikel 3.8, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening.

 4. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  Het Privacybeleid gemeente Zwolle 2020-2023 onder punt 9 op bladzijde 7 ten aanzien van het niveau van beveiliging te wijzigen.